Vítáme Vás na našich internetových stránkách.

Tyto stránky by měly sloužit ke zlepšení vzájemné spolupráce.

Budete zde nacházet informace o novinkách v ordinaci,

informace o dovolené…

Věřím, že tyto stránky budou pro Vás užitečné.

!!!             Aktuálně             !!!

AKTUÁLNĚ COVID-19


Registrace nových pacientů

Z důvodu dlouhodobě naplněné kapacity naší ordinace registrujeme
pouze novorozence v maximálním počtu 5 nových pacientů za měsíc.
Toto omezení neplatí pro novorozence - sourozence u nás již registrovaných dětí.

Zajistit si registraci novorozence můžete kdykoliv v průběhu těhotenství telefonicky nebo osobně.


S platností od 1.9.2019 budou

úterní ordinační hodiny 7.15 – 10.00 hod.

Ostatní dny zůstavají beze změn.


Důležitá informace pro rodiče dětí,
které dovršily a dovrší věku 5 let od 1.1.2019
 

U všech dětí, které od 1.1.2019 dosáhnou věku 5 let, bude provedeno vyšetření sluchu na ORL ambulanci na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2019.

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením školní docházky. Provádí se na ORL pracovišti
v 5 letech dítěte a je hrazen zdravotní pojišťovnou. Obsahem screeningu
je anamnéza osobní a rodinná, vyšetření uší a tónová audiometrie.
Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda.
Provádí se v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované výšky (frekvence) a hlasitosti (intenzity). Výsledek vyhodnotí ORL lékař
a zapíše do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte. V případě poruchy sluchu ORL lékař naplánuje další postup vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti.

Objednání na ORL ambulanci v nemocnici si rodiče 5-letých dětí zajistí sami telefonicky. Písemné doporučení od praktického lékaře pro děti
a dorost není požadováno.

Screening sluchu v 5 letech věku se neprovádí u dětí, u kterých již byla diagnostikována trvalá porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav dítěte nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií.

 

Omluvenky do školy, informace ZDE.


Prosím, nahlaste nám telefonicky, pokud jste k 1.1.2020
změnili zdravotní pojišťovnu.

 


Potvrzení o zdravotní způsobilosti na sportovní a pobytové akce,
řidičský a potravinářský průkaz vystavujeme na počkání.
K vystavení potvrzení je nutná přítomnost a vyšetření dítěte.

Výpis ze zdravotní dokumentace, úrazové pojištění,
návrhy na lázně  a ozdravovny dle zákonné lhůty do 30 dnů!